doodles

ماژول کیفیت

می‌توانید به راحتی به آن اعتماد کنید

ماژول کیفیت Odoo بهترین راه برای رسیدگی به علل ریشه ای عیوب پرهزینه و تضمین کیفیت در کل چرخه عمر محصول است.

icons

بازرسی‌های کیفیتی بدون ایجاد اختلال در تولید

arrow

تثبیت و بهبود کیفیت محصول با تنظیم بازرسی‌های کیفیت مکرر در سفارشات تولید و موجودی تنها در ماژول کیفیت اودو.

قبل از اینکه مشکلات به هزینه تبدیل شوند، به آنها توجه کنید

در ماژول کیفیت اودو، اطلاعات با کیفیت برای تشخیص عیوب محصول، شناسایی علل اصلی، و ارائه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ایجاد نمایید.

arrow

هیچ محصولی را بدون بررسی نمی‌ماند

محصولات منحصر به فرد نیاز به بازرسی مناسب دارند. بدون زحمت انواع مختلف بررسی کیفیت را پیکربندی کنید تا مطمئن شوید که هر مورد به درستی از نظر نقص بررسی شده است.

مدیریت کنترلی بر روی تیم‌های کیفیت خود داشته باشید

تیم‌های کیفیت اختصاصی در ماژول کیفیت odoo، برای محصولات یا عملیات مشخص ایجاد کنید و بررسی‌ها و هشدارها را به آنها اختصاص دهید.

استفاده از کاربرگ‌ها برای بررسی‌های سفارشی بدون هیچ گونه دردسری

ساخت کاربرگ‌های تعاملی برای کارمندان جهت تکمیل در هنگام بررسی‌های کیفیت در ماژول کیفیت odoo.

همه ویژگی ها
به درستی انجام شده

گزارش با کیفیت

برای درک بهتر زمان اجرا و عیوب متداول، آمار دقیق بررسی‌های کیفیت و هشدارها را در ماژول کیفیت odoo و کل نرم‌افزار اودو، مشاهده کنید.

smarts routes

نمای کانبان

مدیریت هشدارهای کیفیت با تنظیم آنها در مراحل بازبینی.

اولویت هشدار کیفیت

در ماژول کیفیت odoo، اولویت هشدارها با تخصیص یک تا سه ستاره را تنظیم کنید تا ابتدا به مسائل فوری تر اهمیت دهید.

بازرسی های دانه ای

درخواست بررسی کیفیت برای کل یک سفارش یا یک کار خاص در داخل ماژول کیفیت odoo.

ادغام سفارش

برای بررسی کیفیت، بدون نیاز به باز کردن برنامه، مستقیماً از سفارشات تولید یا موجودی استفاده کنید.

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟