doodles

ماژول ارزیابی‌ها

بیایید عملکرد خود را ارزیابی کنیم.

ماژول ارزیابی کارکنان odoo به شما این امکان را می‌دهد که به طور منظم بازخورد خود را به کارمندان ارائه دهید و به آنها اجازه دهید نظرات خود را بیان کنند.

icons

برنامه ارزیابی دوره‌ای کارکنان را تعیین کنید

قدرتمندی اصلی شرکت، در رشد و تقویت کارکنان است.

با انجام ارزیابی‌های دوره‌ای در ماژول ارزیابی کارکنان اودو، فرآیند انگیزشی را در شرکت حفظ کنید. به طور منظم منابع انسانی خود را ارزیابی کنید تا برای افراد و سازمان، بزرگ یا کوچک، مزایای مفیدی ایجاد شود.

پیگیری، به آسانی

Closeup of Pieter Parker's appraisal status - 'New'

اطلاعات ارزیابی کارکنان یا شرکت به صورت واضح در ماژول ارزیابی کارکنان اودو در دسترس است.

نمای تقویم

A calendar interface

پیگیری ارزیابی‌های آینده را فراموش نکنید و یادآوری‌هایی برای افراد مسئول ارسال کنید.

قابلیت دریافت خروجی

A survey interface - 'Evaluation'

تمام ارزیابی‌ها را به فرمت PDF چاپی تبدیل کنید.

تهیه فرم ارزیابی

در ماژول ارزیابی کارکنان اودو، برای جمع‌آوری پاسخ‌های کارکنان، از نظرسنجی‌های مؤثر استفاده کنید.

از قالب‌های آماده یا سفارشی شده استفاده کنید و انواع مختلف ارزیابی را مدیریت کنید، از جمله ارزیابی از پایین به بالا، ارزیابی از بالا به پایین، خودارزیابی و ارزیابی نهایی توسط مدیر. اجازه دهید کارمندان خودشان ارزیابی‌های خود را در ماژول ارزیابی کارکنان اودو ایجاد کنند و برای زیردستان، همکاران جوانتر و حتی مدیرانشان ارسال کنند.

Odoo Appraisals' interface

فرم نظرسنجی سفارشی

از الگوها استفاده کنید یا الگوهای خود را ایجاد کنید.

نظرسنجی‌های خود را برای جمع‌آوری اطلاعات و نظرات کارمندان ایجاد کنید. با افزودن سوالات به سرعت، صفحات را ویرایش کرده و یک نظرسنجی مفید با الگوهای داخلی یا طراحی خود بسازید. قبل از انتشار، نظرسنجی‌ها را توسط مدیران یا کارکنان بررسی کنید و اجازه دهید نظرات خود را اضافه کنند. حتی می‌توانید برای هر مرحله ارزیابی چندین نظرسنجی ایجاد کنید تا برای افراد مختلف مناسب باشند.

Closeup of an Employee Appraisal Form - 'Edit Pages and Questions'
Closeup of an employee's appraisal status - 'Start appraisal and send forms' button

ارزیابی خودکار

برای اطمینان از برنامه‌ریزی منظم، ارزیابی‌ها را به طور خودکار منظم کنید.

برنامه‌های ارزیابی را با دقت زمان‌بندی کنید و از خودکارسازی درخواست‌های مصاحبه استفاده کنید. کارمندان، بخش‌ها یا سطوح مختلف را در فرایند مشخص کنید تا بتوانند به نظرسنجی‌ها پاسخ دهند، همچنین به مدیران اجازه دهید محتوا را بررسی کرده و ارزیابی‌ها را نهایی کنند.

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟