doodles

ماژول ارجاع

با استفاده از ارجاع یا معرفی بهترین نیرو را به سرعت پیدا کنید

برای توسعه کسب و کار، از نامزدهای واجد شرایطی که توسط کارمندان برجسته توصیه شده‌اند، استخدام کنید.

اشتراک گذاری موقعیت‌های شغلی

موقعیت‌های شغلی را با استفاده از ابزار بصری به دوستانتان معرفی کنید

اطلاعات کامل موقعیت‌های شغلی را از صفحه همکاری با ما بیابید.

مورد جالبی را برای دوستانتان پیدا کنید و آن را از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

Closeup on Odoo Referrals candidates cards with details about their progress

معرفی‌های خود را پیگیری کنید

همه معرفی‌‌ها در یک مکان

تمام مراجعان شما را در یک مکان در ماژول ارجاع اودو نگه دارید. امتیازهای هر معرفی را بررسی کنید و به راحتی پیشرفت دوستانتان در فرآیند استخدام را دنبال کنید:

  • مصاحبه
  • پیشنهاد قرارداد
  • استخدام!

تیم خود را به سبک خودتان سازماندهی کنید

هرچه توانایی بیشتر، مسئولیت هم بیشتر

در مبارزه با کارهای سخت، همکاری یک ضرورت است. با اختصاص یک آواتار به هر عضو از تیم جدیدتان در ماژول ارجاع اودو، یک تیم ابرقهرمانی تشکیل دهید.

Odoo Referrals superhero characters

دریافت پاداش

سخت کار کردن شما، بی توجه نمی ماند

هر بار که دوستانتان در pipeline استخدام پیشرفت کردند امتیاز جمع کنید.

سطح خود را بالا ببرید و ببینید که آواتار خود در مورد موارد جدید ظاهر می شود.

تبادل امتیاز برای هدایای عالی در فروشگاه!

Odoo Referrals shop interface

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟