doodles

ماژول امضا

اسناد شما فقط با یک کلیک امضا pen می‌شوند

ماژول امضا اودوبه شما امکان می دهد اسناد را به صورت آنلاین ارسال، امضا و تأیید کنید. فرآیندهای خود را در تمام جنبه های کسب و کار خود ساده کنید.

آدم‌های مدرن PDF ها را به صورت آنلاین امضا می کنند!

آن را ساده کنید ،
خودکار کنید ،
امضا کنید

فیلدهای قابل ویرایش و اجباری را بکشید و رها کنید. تکمیل تکراری را با استفاده از الگوهای از پیش پر شده به صورت خودکار انجام دهید. سند خود را فقط یک بار بنویسید و بهره وری بیشتری داشته باشید!

clockهر زمان,
در هر جاییlocation

جمع آوری امضا در چند ثانیه. مشتریان شما می توانند به اسناد روی هر دستگاهی دسترسی داشته باشند و آنها را بررسی کنند و تنها با چند کلیک آنها را به صورت الکترونیکی امضا کنند.

پروسه امضا شما
تحت کنترل شما

ردیابی وضعیت سند. به سرعت درخواست های امضا و یادآوری ها را برای گیرندگان ارسال کنید و مراقب پیشرفت قراردادهای خود باشید.

همه ویژگی ها
به درستی انجام شده

امضای خود را بپذیرید

امضاکنندگان می‌توانند از امضای خودکار استفاده کنند، آن را با ماوس یا انگشت خود بکشند، یا یک نسخه اسکن از امضای خود بارگذاری کنند.

adopt

قابلیت ردیابی رمزنگاری

اطمینان حاصل کنید که هر عملیاتی به طور ایمن ثبت شده است. گزارش حسابرسی با حفظ اطلاعات خصوصی، شفافیت کامل را برای همه طرف ها فراهم می کند.

اعتبار سنجی

اعتبار سنجی ورودی ها با یک کلیک

احراز هویت با پیامک

برای شناسایی امضاکنندگان هنگام امضای سند، کدهای یکبار مصرف را از طریق پیامک تحویل دهید.

دستور امضا

ترتیب امضا را تعریف کنید، جایی که گیرندگان تنها زمانی مطلع می شوند که نوبت امضا شود.

یادآوری ها

یک یادآوری خودکار تنظیم کنید تا به کاربران یادآوری شود که امضا کنند.

یادآوری ها

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟