منابع انسانی

منابع انسانی مدیریت منابع انسانی (HR)، مدیریت افراد در یک سازمان برای دستیابی به اهداف و مقاصد خاص است. هدف نهایی مدیریت منابع انسانی ایجاد یک محیط کاری مثبت و سازنده است که در آن کارکنان بتوانند شکوفا شوند و به موفقیت سازمان کمک کنند. مدیر منابع انسانی در جذب و حفظ استعدادهای برتر، ارزیابی کارکنان، بررسی روابط کارکنان، مدیریت تعارض و همگامی با قوانین و مقررات کار در حال تغییر، با چالش هایی مواجه است. این چالش ها مدیران منابع انسانی را ملزم می کند که در رویکرد مدیریت منابع انسانی نوآور، سازگار و استراتژیک باشند. خدمات اصلی دیباگ در این حوزه عبارتند از:

خدمات اصلی دیباگ در این حوزه عبارتند از: 

جذب و استخدام کارکنان

مدیریت عملکرد

آموزش و توسعه‌ی کارکنان

مدیریت روابط کارکنان 

روان‌شناسی سازمانی 

ارزیابی داده محور منابع انسانی

مسیر ارتقای کارکنان

اولین قدم از استخدام کارکنان Onboarding است که آن فرآیند ادغام یک کارمند جدید در یک شرکت و آشنایی او با فرهنگ و سیاست های شرکت است، به طوری که او می تواند به عضوی موثر و کمک کننده در تیم تبدیل شود. در ادامه باید مسیری که در آن کارمند جدید می­تواند با طی کردن آن از لحاظ سازمانی ارتقا پیدا کند و از مزایای بیشتر برخوردار شود، مشخص گردد. همه این کارها باید قبل از استخدام افراد مشخص و پی­ریزی شود تا با ورود کارمندان جدید، آن­ها دچار سردرگمی نشوند. برنامه‌های جذب کارکنان و مسیر ارتقای پرسنل جدید به آنها کمک می­کند:
 • در محیط جدید راحت باشند
 • با هم تیمی هایشان ارتباط موثرتری داشته باشند
 • سیاست ها و پروتکل های شرکت را بیاموزند
 • مسیر پیشرفت خود در سازمان را بدانند
 • بدانند که باید چه مهارت­هایی کسب کنند.

مشاوره استخدام و جذب استعداد

استخدام افراد مناسب برای موفقیت هر سازمانی بسیار مهم است. داشتن یک فرآیند جذب استعداد مناسب می تواند به سازمان ها در جذب استعدادهای برتر و ایجاد یک تیم قوی کمک کند. برخی از چالش های این حوزه که دیباگ راه حل آن­ها را در اختیار شما می­گذارد عبارتند از:
 • یافتن افراد و استعدادهای برتر
 • مدیریت زمان و هزینه جهت پیدا کردن نیرو در سریع­ترین زمان با مناسب­ترین هزینه ممکند
 • ارزیابی توانایی های نیروی جدید
 • بررسی شخصیت و اهداف کارمند جدید جهت مناسب بودن با سازمان

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد به شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان کمک می کند و ارائه آموزش و پشتیبانی هدفمند را برای کمک به کارکنان برای بهبود مهارت های خود آسان تر می کند. خدماتی که در این حوزه ارائه می­شود عبارتند از
 • تدوین فرایند ارزیابی کارکنان
 • ارائه بازخورد مشاهدات و ارزیابی­ها با کارکنان و مدیران برای بهبود عملکرد
 • تعیین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت جهت ارتقای عملکرد
 • ارائه برنامه های بهبود عملکرد برای رفع نقاط ضعف
 • ارائه برنامه و محتواهای آموزشی برای ارتقای کارکنان سازمان

روانشناسی سازمانی

این سرویس می تواند به سازمان ها در درک و بهبود فرهنگ محیط کار، افزایش مشارکت کارکنان و افزایش بهره وری کمک کند. اگرچه این خدمت به صورت مستقل حائز اهمیت است اما ممکن است پس از ایجاد سه خدمت پیشین، پیاده سازی آن موثرتر باشد. مراحل پیاده سازی این خدمت از قرار زیر است:
 • شناسایی نیازهای سازمان بر اساس مشاهدات سازمانی، بازخورد کارکنان و فرهنگ سازمان
 • تدوین یک برنامه اجرایی بر مبنای نیازهای شناسایی شده
 • در میان گذاشتن برنامه با ذینفعان، مدیران و کارمندان و گرفتن بازخورد
 • پیاده سازی برنامه‌هایی شامل نظرسنجی، مصاحبه، توسعه برنامه های آموزشی
 • ارائه خدمات مربیگری یا مشاوره
 • نظارت و ارزیابی و گرفتن بازخورد
 • ایجاد فرهنگ سازمانی در طی زمان شامل توسعه سیاست­ها، شیوه­ها و سیستم­ها

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟