فرم تقاضای کار

   شرح شغل
شغل
کارشناس واحد طرح و برنامه
مکان
DyBuG
دپارتمان
مدیریت / طرح و برنامه

مدت زمان بررسی

۲ روز  کاری

مراحل بررسی

۱- بررسی رزومه شما

۲− تماس و هماهنگی برای مصاحبه

۳− انجام مصاحبه 

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟