مهمترین اقدامات مدیریت منابع انسانی که باید حتما آن را انجام دهید.

اصول و اقدامات مدیریت منابع انسانی، جزو کلیدی‌ترین مهره‌های پیشرفت سازمان است که کمک می‌کند تا کیفیت و سطح کارمندان سازمان در والاترین مرحله خود قرار بگیرند.
23 خرداد 1402
مهمترین اقدامات مدیریت منابع انسانی که باید حتما آن را انجام دهید.
محمدمهدی نیک اختر
| 1 توضیح

اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل اقداماتی مانند برنامه ریزی بلندمدت، ظرفیت سازی، جذب استعداد، طراحی سازمانی و ارزیابی اجراست که به بخش منابع انسانی کمک می‌کند حداکثر پتانسیل خود را داشته باشند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی در گذشته یک وظیفه اداری بود. اما امروزه اقدامات مدیریت منابع انسانی برای افزایش بهره وری کارکنان انجام می‌شود تا بدین وسیله به تحقق اهداف شرکت کمک شود.
این بدان معناست که متخصصان منابع انسانی باید اهداف و مقاصد شرکت را تعیین کنند. همچنین مدیران منابع انسانی باید بررسی نمایند که چگونه می‌توانند به طور موثر به شرکت در دستیابی به آن اهداف کمک نموده و کارکنان چه اقداماتی را برای دستیابی به این اهداف باید انجام دهند. در این مقاله سعی کرده‌ایم درک عمیق‌تری از نحوه مدیریت منابع انسانی در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید اصول مدیریت منابع انسانی را درک نمایید تا مدیریت منابع انسانی برای شرکت شما سودمند باشد. در ضمن شما می‌توانید برای مشاوره راه‌اندازی کسب و کار و مدیریت کسب و کار خود به سایت ما dybug.ir مراجعه نموده و درخواست خودرا ثبت نمایید و یا با متخصصان و مشاوران ما تماس بگیرید . 

مدیریت منابع انسانی یا HRM (Human Resource Management) چیست؟

مدیریت استراتژیک منابع انسانی رابط بین نیروی کار یک شرکت و برنامه‌ها و اهداف آن است. مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای اهداف زیر است:
1. رساندن یک سازمان به اهداف خود
2. افزایش بهره وری عملیاتی
3. افزایش اصالت، سازگاری و مزیت‌های استراتژیک سازمان
مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل توسعه و آموزش منابع انسانی است تا در تعامل با سایر واحدهای سازمانی به شناسایی اهدافشان کمک نماید . در نتیجه ی مدیریت منابع انسانی، اهداف کلان شرکت برای همه قابل فهم تر و سهل الوصول تر می شود. 
استراتژی مدیریت منابع انسانی از مهارت و پتانسیل موجود در نیروی انسانی برای تقویت و ارتقای عملکرد تمام بخش‌های سازمان استفاده می‌کند. اکنون که معنای استراتژیک HRM را عمیقاً درک کرده اید، اجازه دهید ویژگی های آن را بررسی کنیم.

مدیریت منابع انسانی

ویژگی‌های HRM چیست؟

اکنون شما تعریف استراتژیک مدیریت منابع انسانی را می‌دانید، اما ممکن است هنوز از خود بپرسید که ویژگی‌های مدیریت منابع انسانی چیست؟ در ادامه این ویژگی‌ها را توضیح می‌دهیم:
1. در مدیریت منابع انسانی تلاش می‌شود شیوه‌های مدیریت منابع انسانی با استانداردهای کیفی هماهنگ شود.
2. منابع انسانی توسط یک چارچوب سازمانی و یک سری قوانین به هم مرتبط می‌شوند تا بتوانند به یکدیگر کمک کنند.
3. در مدیریت منابع انسانی، عملیات منابع انسانی با سودهای تجاری و ضرر و زیان‌ها مرتبط می‌شود.
4. در مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی، اهداف کلان استراتژیک شرکت، سیاست‌ها و شیوه‌های منابع انسانی، همه به هم مرتبط هستند.

اقدامات مدیریت منابع انسانی چیست؟

یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین منابع که یک شرکت باید از آن نگهداری کند، منابع انسانی آن می باشد. در حقیقت یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریت منابع انسانی، ارزیابی نیازهای نیروی کار، مدیریت آنها و حفظ نیروی کار است. این اهداف ، مدیریت منابع انسانی را مسئول ابداع و به کارگیری قوانین، فرآیندها و برنامه‌ریزی‌های متعددی می‌کند.
مدیریت منابع انسانی و آمادگی برای انجام آن شامل مواردی مانند استخدام، آموزش و یادگیری، اعطای مشوق و اعتبار نامه، پرداخت حقوق، رویه‌های انضباطی، رسیدگی‌های قضایی و ... است. به عبارت دیگر مدیریت منابع انسانی، ارتباطات کاری مثبت را تقویت می‌کند و ثبات را بین اهداف شرکتی و شخصی برقرار می‌نماید.
دامنه و وسعت HRM بسیار زیاد است. در نتیجه، توضیح آن به صورت مختصر بسیار چالش برانگیز است. با این وجود، می‌توان اقدامات مدیریت منابع انسانی را در سه مورد زیر توصیف کرد:
1. مدیریت منابع انسانی در برنامه ریزی نیروی انسانی: این مورد معمولاً مدیریت مستقیم پرسنل است که شامل برنامه ریزی برای استفاده از نیروی کار، استخدام، شروع و همسوسازی یادگیری، پیشرفت، جابجایی، ارتقاء، پاداش، اخراج و ارزیابی عملکرد شغلی است. هدف اصلی در این وضعیت ارزیابی خودبهبودی، پیشرفت و کارایی است زیرا به طور ضمنی بر فرآیند نوآوری تأثیر می‌گذارند. به‌علاوه، اقدامات مدیریت منابع انسانی در این دسته ارزیابی عملکرد، شکل‌گیری مهارت‌ها، پرداخت حقوق، پاداش‌ها و همچنین رویه‌ها و دستورالعمل‌ها را پوشش می‌دهد.
2. رفاه نیروی کار و مدیریت منابع انسانی: این اقدام بر امکانات محل کار و شرایط رفاهی نیروی کار تمرکز دارد. وظایف و پیشنهادات مختلفی از جمله بیمه، مراقبت‌های بهداشتی، اقتصادی، مزایای رفاهی و کمک‌های بیمارستانی در این دسته از مدیریت منابع انسانی هستند.
3. روابط کاری و مدیریت منابع انسانی: این اقدام نیاز به تماس مناسب با انجمن‌های کارگری یا کارمندی، حل و فصل شکایات آنها، از جمله حل موثر تعارضات برای حفظ وحدت و آرامش در شرکت را دارد. روابط کاری در مدیریت منابع انسانی مسأله بسیار حساسی است. 

وظایف مدیریت منابع انسانی

ایجاد مقررات منابع انسانی مناسب: مدیر منابع انسانی باید مقرارت منابع انسانی متناسب با فرهنگ و اهداف سازمان خود را وضع نماید.
تعیین ارتباطات و چارچوب‌ها: مدیر منابع انسانی باید مسئولیت‌ها و وظایف و همچنین ارتباطات و چارچوب‌ها را مشخص کند.
برنامه پاداش: ایجاد یک چارچوب عادلانه و قابل قبول برای پاداش کارکنان.
استفاده از منابع انسانی: تعیین نیازهای کلی سازمان و نحوه استفاده از آنها.
ارزیابی رویه‌های مدیریت منابع انسانی فعلی: بررسی‌های دوره‌ای قوانین و رویه های فعلی از طریق نظر خواهی از پرسنل .
ایجاد معیارهای ارزیابی مناسب: تعیین معیارهای مناسب ارزیابی عملکرد.
تعیین اهداف واحد HR : تعیین اهداف و مقاصد برای بخش منابع انسانی سازمان.

منابع انسانی

اهمیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی

1. افزایش رضایت شغلی

مدیریت منابع انسانی باعث می‌شود نسبت به رضایت شغلی کارکنان خود آگاه شوید. معمولا ارزیابی میزان رضایت کارکنان در بسیاری از شرکت‌ها انجام می‌شود و مدیران منابع انسانی تلاش می‌کنند با افزایش رضایت شغلی کارکنان، به بهره وری بیشتر آنها کمک کنند.

2. فرهنگ کاری بهتر

فرهنگ کاری شامل تأثیر کلی نیروی کار و نحوه مدیریت و ارتباط بین آنهاست. نحوه مدیریت منابع انسانی مانند رویه‌های انضباطی، امکانات محل کار و مقررات سازمانی به ایجاد یک فرهنگ کاری خوب یا بد در محل کار منجر می‌شوند. به همین دلیل کارشناسان منابع انسانی با آگاه کردن مدیران از تأثیر تصمیماتشان بر انگیزه و مشارکت کارکنان سبب ایجاد فرهنگ کاری بهتر می‌شوند. 

3. شناخت دغدغه های کارکنان

مصاحبه با کارکنانی که در حال بازنشستگی یا ترک شغل هستند، می‌تواند مدیران منابع انسانی را با نیازهای کارکنان آشنا و از دلایل نارضایتی احتمالی آن ها با خبر نماید . این موضوع مانع از ضرر و زیان ناشی از عدم رضایت کارکنان فعلی می‌شود. 

4. بهبود نرخ رضایت مشتری

مدیریت منابع انسانی باعث می‌شود شرکت و کارکنان در برخورد با مشتری حرفه‌ای تر عمل کنند. این موضوع به فروش بهتر کمک می‌کند و همچنین رضایت مشتری نیز از کالاها و خدمات شرکت افزایش می‌یابد.

5. مدیریت کارآمد منابع

مدیریت منابع انسانی می‌تواند آن دسته از پرسنل را که عملکرد بهتری دارند، تشخیص دهد و با تشویق و کمک گرفتن از آنها برای افزایش بهره وری و نوآوری در شرکت تلاش نماید.

6. رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت کارکنان

مدیریت منابع انسانی در مورد شرکت و اهداف آن تحقیق می‌کند و روش‌هایی را برای پیشگیری و رسیدگی به مشکلات در مراحل اولیه آن ارائه می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود مسائل و مشکلات در همان ابتدا برطرف شوند. 

7. افزایش بهره وری 

روحیه تیمی کارمندان زمانی افزایش می‌یابد که محیطی سرشار از آگاهی، شفافیت و همکاری ایجاد شود. در صورت داشتن انگیزه و مشارکت، هم کیفیت و هم کمیت خروجی نیروی کار افزایش می‌یابد.

8. انتخاب و استفاده از ابزارهای انگیزشی 

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها برای بهبود اشتیاق و ارتقاء شغلی استفاده از سیستم پاداش است. بنابراین مدیر منابع انسانی باید اطمینان حاصل کند پاداشی که به کارکنان داده می‌شود دارای ارزش شخصی، پولی یا فکری است.

9. تعیین افراد کارآمد برای رسیدن به اهداف خاص 

اگر اهداف و جاه‌طلبی‌های یک شرکت به صورت مشخص بیان شوند، میزان بهره وری افزایش می‌یابد زیرا می‌توان برای هدف‌های گوناگون از افراد کارآمد و خبره در آن زمینه استفاده نمود.

مدیریت نیروی انسانی

اصول مدیریت منابع انسانی چیست؟

اصول مدیریت استراتژیک منابع انسانی به شرح زیر است: 
1. انجام اقدامات مناسب پس از تجزیه و تحلیل معیارهای کلیدی: نظارت و ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی برای دستیابی به اهداف شرکت بسیار مهم است. به عنوان مثال، مدیران منابع انسانی ممکن است ناکارآمدی‌های یک فرآیند یا روش را پیدا کنند و با کمک ارزیابی‌های منظم آنها را برطرف نمایند.
2. پیش بینی نیازهای منابع انسانی: هنگام جذب کارگران یا کارمندان طرح ریزی و پیش بینی نیازهای منابع انسانی به مدیران منابع انسانی کمک می‌کند تا اثربخشی قوانین استخدامی و میزان استفاده از توانایی‌های کارگران را ارزیابی کنند.
3. ارزیابی پتانسیل افراد با توجه به اهداف شرکت: مدیر منابع انسانی باید دیدگاه گسترده‌ای داشته باشد تا بفهمد که چگونه توانایی‌های منحصر به فرد هر شخص ممکن است بر توسعه شرکت تأثیر بگذارد. هدف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی یافتن این افراد و قرار دادن آنها در موقعیت‌های مناسب است که یکی از مهم‌ترین و اساسی ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی نیز به شمار می‌رود.

اقدامات برای مدیریت منابع انسانی

سخن آخر

به طور خلاصه، برای موفقیت در هر کسب‌و کاری باید اقدامات مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد. اگر مدیران منابع انسانی، اهداف استراتژیک روشنی را دنبال کنند می‌توانند میزان بهره وری یک کسب‌و کار و در آمد آن را افزایش دهند. معمولا شرکت‌های مختلف، استراتژی‌های منابع انسانی متنوعی دارند ولی هدف نهایی همه یکسان است. در حقیقت هدف اصلی بهبود درآمد و کارایی یک کسب و کار است. اگر به دنبال تأسیس یک کسب و کار جدید هستید و یا می‌خواهید کسب و کار خود را توسعه دهید، می‌توانید از مشاوره مدیریت کسب کار ما در زمینه های مختلف استفاده نمایید. همچنین متخصصان و کارشناسان ما در حوزه HR می توانند کمک شایانی به جذب نیروی متخصص مورد نیاز کسب و کار شما نمایند.


ارسال دیدگاه

ورود به سیستم یک نظر بنویسید

چطور می تونیم کمکتون کنیم؟